Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Adaptació a la legislació de webs que facin servir ‘cookies’”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Adaptació a la legislació de webs que facin servir ‘cookies’” de la secció Tendències

Adaptació a la legislació de webs que facin servir ‘cookies’

Caldrà revisar la programació de les ‘cookies’
Caldrà revisar la programació de les ‘cookies’

La directiva d’Accés a Internet aprovada per la Unió Europea (UE) imposarà severs canvis en els webs que facin servir cookies per millorar la usabilitat i navegació dels usuaris. Aquests canvis imposats per llei hauran de fer-se amb vistes a l’any 2011 i, probablement, afectaran a bona part dels webs i portals creats amb gestors de continguts open source.

El text de la directiva, aprovada el 24 de novembre dins l’anomenat Paquet Telecom, fixa per als estats membres un termini que expira a mitjans de 2011 per adaptar la legislació nacional al criteri harmonitzat en matèria d’accessibilitat dels usuaris, protecció de dades i competència entre operadors de telecomunicacions. El paquet estava format per dues directives i un reglament i, entre altres aspectes, prohibeix l’espam per Internet o SMS, fixa un termini màxim de 24 hores laborables per a la portabilitat telefònica i dóna via lliure als estats membres per decidir els talls de connexió d’Internet als usuaris que descarreguin massivament arxius.

En matèria de cookies (galetes), estableix que els webs han de disposar d’un mecanisme senzill i previ perquè l’usuari pugui acceptar que es guardin les seves dades sobre preferències de navegació.

Les galetes són fragments de codi al navegador de l’usuari en el qual es guarden parells de variables per al seu ús i consulta posterior pel web o d’altres portals. Per exemple, en elles es poden guardar dades com l’edat per a l’accés a llocs web reservats per a adults —licors o pornografia—, la posició geogràfica de la connexió per establir una llengua de navegació, dades sobre gustos, edat, residència… per a una botiga on line, preferències de navegació sobre menús textuals o visuals, o la darrera publicitat vista i les darreres consultes en un cercador.

Aquestes dades són recuperats automàticament pels webs per oferir una millor experiència de navegació, continguts més adequats als gustos i necessitats de l’usuari, un estalvi de temps en els processos de registre i compra, i la publicitat més adequada a cada perfil de consumidor.

La nova directiva estableix que, prèviament, l’usuari pugui decidir si guarda aquesta informació al navegador.

Textualment, indica: “Resulta, per tant, capital que els usuaris rebin una informació clara i completa quan realitzin una acció que pugui donar lloc a aquest emmagatzematge o obtenció d’accés. La manera que es faciliti la informació i s’ofereixi el dret de negativa ha de ser el més senzill possible per a l’usuari. Les excepcions a l’obligació de facilitar informació i proposar el dret de negativa s’han de limitar a aquelles situacions en què l’emmagatzematge tècnic o l’accés siguin estrictament necessaris per al fi legítim de permetre l’ús d’un servei específic demanat específicament per l’abonat o usuari . Quan sigui tècnicament possible i eficaç, de conformitat amb les disposicions pertinents de la Directiva 95/46/CE, el consentiment de l’usuari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’una altra aplicació. L’aplicació d’aquests requisits ha de guanyar en eficàcia gràcies a les competències reforçades concedides a les autoritats nacionals.”

Adaptació
Aquesta nova circumstància durà a nombrosos webs actuals a revisar la programació en ús, especialment als generats amb eines de gestió de continguts open source, ja que els mòduls que fan servir, sovint, no contemplen aquesta nova circumstància legal. Caldrà programar pàgines d’entrada i acceptació de la gravació de cookies, sistemes per eliminar la informació i, quan sigui possible, eliminar les galetes per al funcionament dels webs.

Els portals que es nodreixen de publicitat externa i que es selecciona automàticament en funció de l’historial de visites o gustos dels usuaris hauran d’esperar a que els seus proveïdors, com ara AdSense, els ofereixin alguna solució tecnològica per complir amb les exigències de la directiva .