Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Ajuts de fins a 3.000 euros per a webs d’exportadors”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Ajuts de fins a 3.000 euros per a webs d’exportadors” de la secció Subvencions i ajuts

Ajuts de fins a 3.000 euros per a webs d’exportadors

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria 2009 del programa 2Bdigital, que subvenciona amb fins els 3.000 euros el disseny o redisseny de webs d’empreses exportadores catalanes. L’objectiu d’aquestes ajudes és enfortir les estratègies comercials basades en Internet de les petites i mitjanes empreses catalanes exportadores.

La convocatòria per part del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), dependent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, comprèn dues fases seqüencials per al desenvolupament web i un ajut per a la promoció i publicitat on line.

La primera fase és el diagnòstic de la situació comunicativa on line actual de l’empresa i l’elaboració d’un pla estratègic, que pot incloure un disseny o redisseny del website actual. Per accedir a aquesta fase, les empreses sol·licitaran al COPCA dos consultors externs als que hauran de contractar per un mínim de 30 hores i que faran aquest diagnòstic. Aquesta primera fase té una subvenció del 50% del cost de la consultoria, amb un límit de 1.050 euros.

La segona fase consisteix en el disseny o redisseny del web. En aquest cas, només pot sol·licitar-se l’ajuda si s’ha dut a terme la primera fase. S’ha de contractar també un consutor extern proporcionat pel COPCA que participarà en la definició del lloc web de l’empresa exportadora. En aquest cas, el web el pot desenvolupar qualsevol productor extern, com és el cas d’Interdixit. L’ajuda per al desenvolupament del website, que haurà de tenir una versió íntegra en català, és del 30% dels costos de producció, amb un límit de 3.000 euros.

Una vegada finalitzada la segona fase i vinculada a la mateixa, pot sol·licitar-se una ajuda per a la promoció i la publicitat de la pàgina web resultant, que s’ha establert en un 50% del pressupost anual, amb un límit de 1.000 euros.

El termini per sol·licitar les subvencions està obert fins la propera tardor.

Beneficiaris
Segons opinió d’Interdixit, per una petita o mitjana empresa que ja tingui una presència a l’exterior mitjanament consolidada en un o dos territoris idiomàtics i per obtenir els mateixos resultats (eficiència i eficàcia, posicionament, usabilitat, accessibilitat, semanticitat, transmissió d’imatge de marca/empresa…), el disseny i programació web subvencionat suposa encarir en més de 2.000 euros qualsevol projecte normal, sense comptar costos administratius, de manera que no resulta econòmicament atractiu.

En canvi, per a mitjanes empreses que inicien la seva activitat exportadora o per mitjanes empreses que operen en més de dos territoris idiomàtics, l’ajuda pública sí que pot ser interessant.

Una característica que l’Administració òbvia és la formació del personal que ha d’explotar la publicitat i promoció en línia que sufraga en part, de manera que deixa als beneficiaris de l’ajuda en mans d’assessors externs, amb grans costos mensuals no contemplats més enllà del període anual de la subvenció.