Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Aproximació ràpida de HTML5 per a periodistes i creadors de continguts”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Aproximació ràpida de HTML5 per a periodistes i creadors de continguts” de la secció Tendències

Aproximació ràpida de HTML5 per a periodistes i creadors de continguts

Logo HTML5
Logo HTML5

L’arribada del nou llenguatge web HTML5 obliga a replantejar els procediments de disseminació, jerarquització i distribució de la informació, i la seva presentació en pantalla, evitant deixar aquests aspectes en mans de programadors o dissenyadors, que no aprofitaran tot el potencial disponible.

HTML5, des de la perspectiva d’un creador de continguts, es caracteritza per una estructura semàntica ferma, per la seva portabilitat a qualsevol dispositiu capaç d’interpretar-lo i per considerar el contingut de la pàgina com a font i inici de la navegació.

Si abans podíem programar una pàgina semàntica i accessible amb una estructura desordenada —amb elements de titulació secundaris (h2, h3, h4…) abans que el prioritari (h1)— per motius de disseny i disposició del contingut, ara estem obligats a estructurar amb un ordre lògic tots els elements. Per això, el llenguatge ens dota de nous elements per encapsular estructures lògiques.

Ara hem de pensar en el contingut com un esquema, en el qual cada línia està sagnada en funció del pes del titular i en el qual poden sorgir bitllets vinculats (aside, figure) i complements per a la navegació (header, hgroup, footer, section, nav) per el lloc web que no tenen una relació directa amb el contingut principal, que és l’eix de tota la pàgina. Aquests nous elements actuen com caixes dependents del contingut principal amb la seva pròpia estructura interna.

Com es pot apreciar en l’exemple adjunt en format PDF, partint d’un títol principal (h1) situat dins d’un element header, es desplega tot el contingut de la pàgina, amb diferents contenidors que tenen una semàntica pròpia. D’aquesta manera, és possible llegir el document d’una forma completament estructurada, de dalt a baix, i en qualsevol dispositiu que sigui capaç d’interpretar aquest llenguatge.

Resulta evident que el contingut de la pàgina és més important que el contingut del lloc web i que l’arquitectura de la informació ha de partir de la pàgina, que envia a l’usuari a d’altres pàgines, prescindint de la informació prèvia que aquest hagi rebut des del lloc web abans d’arribar a aquesta pàgina.

Així doncs, la jerarquia s’inverteix i es dissenya des del contingut-pàgina i no des del contingut-web. Partint d’aquesta nova concepció, en certa manera més pròxima a la pàgina d’un diari imprès, cal disseminar la informació en la mateixa pàgina distribuint-la en trossos i creant títols (h1, h2…) que tinguin sentit per si mateixos. Si es desitja, a més, unificant com grans seccions (en un termini periodístic, no del llenguatge) la informació disseminada en diferents etiquetes article dins d’un mateix document.

Altres característiques del llenguatge
La funció del periodista i creador de continguts torna, per tant, al primer pla. El creador de continguts està present des del minut 0 del projecte i serà l’últim a abandonar-lo, mentre que els dissenyadors i programadors arribaran més tard i en sortiran abans. És missió del redactor el control d’una estructura semàntica precisa d’allò que s’explica a les pàgines.

El llenguatge HTML5, a més, presenta altres característiques: la reproducció de vídeo sense necessitat de plug-ins, les noves etiquetes de formularis que s’autoverifiquen sense que calguin aplicacions de servidor o javascript, la capacitat de geolocalització del visitant, el dibuix amb canvas, la conservació de bases de dades en el navegador del client, la possibilitat de generació de pàgines-memòria cau per a navegació offline, etc. Tot i això, la majoria dels navegadors no consideren la totalitat de les possibilitats del nou llenguatge i es dóna el cas que les versions d’Explorer vigents i futures (8 i 9), no només no consideren totes les noves etiquetes, sinó que algunes de les que fan servir són exclusives i incompatibles.