Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Canvis en el posicionament de webs a causa de l’ús corporatiu de Twitter”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Canvis en el posicionament de webs a causa de l’ús corporatiu de Twitter” de la secció Posicionament web

Canvis en el posicionament de webs a causa de l’ús corporatiu de Twitter

L’anunciat canvi en l’algoritme d’indexació del cercador Google podria convertir-se en un maldecap per a les empreses que han contractat els serveis de social media managers per dinamitzar la seva presència a la xarxa social Twitter només per motius de posicionament. El cercador introduirà canvis en la valoració de Twitter que podrien restar llocs en les pàgines de resultats a nombroses empreses i institucions.

Google, el cercador emprat pel 80% dels internautes europeus —gairebé el 100% si es connecten des de dispositius mòbils— fa contínuament petites modificacions en l’algorisme que serveix per indexar els websites. Aquest algorisme es compon, segons Google, de més de 200 factors que ponderen per grups de forma diferent i s’empra per establir l’ordre en què les adreces web apareixen en els resultats.

Segons ha anunciat, properament es procedirà a una remodelació en profunditat d’aquest algoritme, amb instruccions per evitar l’spam-linking —procediments prohibits i abusius per obtenir visites i presència des de pàgines pròpies o alienes a la beneficiada—, el malware —programació fraudulenta o nociva per al terminal de l’usuari—, la millor interpretació dels nous elements semàntics i possibilitats del llenguatge HTML5 —geoposicionament de continguts, snippets en llenguatges RDFa, Microdata o Microformats, etiquetes time, figure i nav…— i l’optimització dels resultats en temps real, extrets des de Twitter.

Ús de Twitter per al posicionament
Actualment s’ignora el criteri de Google per ensenyar un tuit en els resultats a temps real i els experiments per aconseguir presència en el cercador no han donat resultats satisfactoris. A més, des d’una perspectiva SEO/SEM —Search Engine Optimization i Search Engine Marketing— es considera que no és possible aprofitar la xarxa social per a posicionament directe, ja que tots els enllaços dels tuit disposen d’una etiqueta nofollow per evitar que els cercadors rastregin les URL. Tot i això, sí que es coneix que disposar d’un enllaç en el lloc web a posicionar cap a la pàgina/compte de Twitter corporativa ajuda en un millor posicionament, de la mateixa manera de situar en el perfil a la xarxa social l’URL a posicionar també és positiu.

És evident que l’etiqueta nofollow no es retirarà en el futur, ja que suposaria incrementar de forma il·limitada i exponencial el trànsit d’Internet a indexar, generant una més gran lentitud d’actualització de les bases de dades del cercador i l’empobriment dels resultats oferts. S’estima, per tant, que la millora en l’algorisme provindrà de la consideració de les URL a posicionar partint del referer a Twitter. És a dir, en lloc de valorar els enllaços “dirigits a”, Google valorarà els enllaços “visitats des de” Twitter.

‘Tuits’ originals i d’interès
Aquesta nova forma de registrar els enllaços i valorar-los, que podria afectar també els links situats a Facebook, suposaria un canvi enorme en la forma de treballar dels social media managers orientats únicament al posicionament web (aconseguir el màxim nombre de seguidors per posicionar les webs corporatives). D’entrada, tots els retweet (RT) i els reply (@) deixarien de considerar-se ja que no ofereixen informació original i, en principi, única. De fet, la rellevància de les URL contingudes en RT, Google la pot obtenir de forma directa d’aplicacions obertes de trending topic, estalviant temps de rastreig i espai d’emmagatzament de dades, i els @ actuen com a comentaris de contingut, que en molts casos no s’indexen per principi operatiu.

En segon lloc, l’important és tenir URL operatives, de manera que serà necessari emprar els escurçadors d’adreces que proporciona la pròpia xarxa social i no d’altres, en cas contrari l’origen serà indesxifrable per al cercador. I, finalment, caldrà penjar informació original, pròpia, d’interès i amb URLs clares, accessibles i relacionades amb el tuit, perquè els usuaris puguin visitar-les des de Twitter, incrementant el factor de posicionament.

Tot el que suposi informació buida, massa concisa, de poc interès o profunditat i basada en RT —pràctica molt estesa en els últims mesos— serà una pràctica sense resultats que, si bé no penalitzarà posicions de fet, sí que suposarà una pèrdua de posicions —factor de posicionament— per la nova manera de considerar la xarxa social que imposarà el cercador.