Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Com convertir Pinterest en un centre de dades del negoci”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Com convertir Pinterest en un centre de dades del negoci” de la secció Tendències

Com convertir Pinterest en un centre de dades del negoci

Símbol de verificació de Pinterest per a Interdixit
Símbol de verificació de Pinterest per a Interdixit

La xarxa social Pinterest ha iniciat un procés de canvi que la converteix en una potent eina de captació de dades per a les empreses. Tot i que encara està en fase de proves i no és accessible per a molts usuaris, ja és possible registrar-se com empresa per disposar de les estadístiques de les imatges pròpies que es comparteixen en aquesta xarxa social.

L’objectiu és conèixer quines imatges es comparteixen i quins valors els adjudiquen els possibles clients per prendre decisions de producció i comercialització. Pinterest, la xarxa social que es fonamenta en la capacitat de captar i compartir imatges individuals de qualsevol pàgina web, és una plataforma que fan servir principalment dones com a pas previ d’elecció de producte a una compra decidida.

Les noves estadístiques per comptes d’empresa permeten conèixer també el factor de velocitat de propagació del pin entre els usuaris de la xarxa.

Crear la pàgina del negoci
El primer pas consisteix a generar la pàgina de negoci a la xarxa social o convertir un compte individual en un compte d’empresa. Per a cada un dels processos Pinterest ha posat en marxa una adreça:

Actualment es registren errors d’estatus 500, de manera que és possible que clagui —si s’ha aconseguit entrar per la direcció corresponent al negoci— refrescar la finestra del navegador una o algunes vegades fins que es produeixi l’efecte desitjat.

Si s’entra per la primera direcció per crear un nou perfil, cal omplir totes les dades. Per la segona, només caldrà comprovar que les dades són correctes i fixar una adreça URL corresponent al lloc corporatiu de l’empresa.

Quan s’ha escrit l’adreça web de l’empresa, cal verificar-la. El procés és similar a l’alta en cercadors. Es pot descarregar un arxiu HTML des de Pinterest i pujar-lo al primer nivell del servidor, o es pot fer servir un codi META que es facilita a la pàgina.

Després de seguir un dels procediments cal verificar l’existència del domini amb l’enllaç corresponent. Si Pinterest el verifica, la feina ja està feta.

Activar les estadístiques
Des de la pàgina principal de Pinterest i registrats com a empresa, només cal fer clic al botó-nom d’usuari per accedir al perfil propi.

La confirmació que la verificació ha estat correcta és un símbol circular vermell amb una marca de verificació blanca al costat de l’adreça de la pàgina web.

El primer pas consisteix a activar la nova interfície de Pinterest, situat en l’última posició del menú desplegable. Quan aparegui el nou aspecte de la xarxa social, en el mateix menú desplegable es podrà accedir a les estadístiques.

Evidentment, en el primer accés no oferiran cap dada.