Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Com fer servir Twitter per millorar el posicionament web”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Com fer servir Twitter per millorar el posicionament web” de la secció Posicionament web

Com fer servir Twitter per millorar el posicionament web

La relació d’amor i odi entre els cercadors i les xarxes socials és un dels debats més encesos en el sector del posicionament web i segueixen fent-se assaigs A/B per comprovar fins a quin punt tenen influència Facebook o Twitter en els resultats dels cercadors. Davant la falta de coneixement del funcionament, sembla clar que la presència dels botons de seguiment i d’enviament d’informació a les xarxes afavoreix el posicionament. Si més no, i això és molt, se sap que no penalitzen la pàgina.

El problema bàsic és que les xarxes socials tenen un capacitat de generació d’informació individualitzada enorme i en creixement exponencial, de manera que els cercadors no poden accedir-hi i indexar-la per qüestions de temps, efectivitat i espai físic en què guardar la informació. I no obstant això, els programadors dels motors de cerca saben que les xarxes socials són un factor essencial de la definició de l’autoritat en una matèria, que és el que han de fer prevaler sempre en els seus resultats.

Google tendirà a oferir en primer lloc —almenys teòricament— el resultat que més s’ajusti al terme de consulta, que respecti els criteris de qualitat (sense faltes d’ortografia en l’idioma declarat, semàntic, accessible, estandarditzat tecnològicament, amb snippets…) i que dins la seva àrea de coneixement tingui un major nombre d’enllaços cap a aquesta pàgina. Només així determina que la pàgina té suficient autoritat en la matèria i, per tant, és capaç de respondre adequadament a la consulta formulada.

Aquest és el marc ideal en què han treballat els cercadors. Però ara, amb les xarxes socials, els enllaços que atribueixen autoritat al contingut posicionable ja no estan en pàgines web o en blocs, sinó que ara es troben disseminats en les xarxes socials, un àmbit que queda voluntàriament exclòs del rastreig per part dels motors de cerca. Tot i això, sembla clar que hi ha una interpretació del contingut dels tuits per part dels cercadors, ja que un informe de BrightEdge reflecteix que les pàgines amb Tweet Button multipliquen per 7 la seva exposició.

Altres informes, a més, demostren que les xarxes més influents a efectes de posicionament són per aquest ordre i als Estats Units: Twitter, StumbleUpon i Facebook.

La lectura inversa dels tuits i les llistes de Twitter
La principal característica dels enllaços de Twitter és la instrucció nofollow en tots els enllaços, amb l’objectiu d’impedir que siguin seguits pels cercadors i per les pròpies aplicacions que serveixen per consultar la xarxa social. No obstant, sempre s’ha considerat que l’enllaç situat a la pàgina de perfil d’usuari de Twitter (al costat de la imatge avatar, la descripció i localització geogràfica i nombre de tuits i seguidors) sí que ha estat utilitzada pels cercadors per al posicionament. A major nombre de seguidors i tuits, millor valoració de l’enllaç corporatiu.

Encara que mai s’ha demostrat aquesta operativa, sempre s’ha considerat vàlida.

Hi ha un altre mètode contrastat de detecció per part dels cercadors de l’existència de Twitter per a una pàgina web: el referer (la detecció de la pàgina/suport d’origen en una visita al web de destí). Qualsevol usuari pot comprovar en les seves estadístiques com en les fonts de navegació s’han detectat clics d’origen en tuits. És a dir, el cercador no rastreja Twitter, però detecta i calibra el seu efecte, convertint-lo en un factor de posicionament.

En aquest moment el debat obert és definir si, des del referer, el motor de cerca és capaç d’identificar la presència de l’enllaç en un tuit d’un autor que figuri en una Llista de Twitter, encara que sembla que tots experiments donen un resultat positiu.

En altres paraules, el cercador valora com a factor de posicionament els enllaços a la pàgina que figuren en els tuits d’usuaris que han estat inclosos per altres usuaris en Llistes de Twitter (eina de classificació de fonts informatives), probablement prescindint de la resta de tuits, llevat que siguin molt nombrosos.

Ús corporatiu de Twitter
Aquest nou escenari planteja una sèrie de recomanacions per obtenir el millor rendiment de Twitter en corporacions que disposin o no de webmaster o community manager:

 • Fixar en totes les pàgines del lloc web el botó de seguiment en Twitter del canal corporatiu.
 • Establir en les pàgines de contingut el botó de compartir a Twitter.
 • Fer servir el botó de compartir en Twitter o sistemes de autopost cada vegada que es genera contingut nou en el lloc web.
 • Aconseguir que els seguidors a Twitter generin llistes per a l’especialització o activitat de la corporació (per exemple: fabricants de mobles, decoració, tendències de disseny… per a un fabricant de cadires) i n’incloguin el canal de la corporació en el seguiment.
 • Recordar que el nombre de seguidors no importa. Només importa el nombre de llistes en les quals estigui el perfil corporatiu.
 • Crear llistes pròpies i d’alt valor amb informació sectorial. Els seguidors poden, des del  perfil, veure què és el que la corporació segueix, de manera que se li ofereix un directori professional totalment actualitzat per a cada sector.
 • Oferir informació amb una estructura molt bàsica (subjecte, verb i complements), molt breu i freqüent, i d’interès i/o utilitat, per mantenir-se en les llistes dels seguidors.
 • Utilitzar només els retalladors d’URL que proporciona Twitter.
 • No abusar de allargadors de tuits, com TweetDeck, que podrien perjudicar la lectura de les URL per part del motor de cerca.
 • Utilitzar totes les formes de tuit possibles i no només RT, vies o agraïments buits de contingut.
 • Indicar l’horari de Twitter. Cap corporació està permanentment disponible a cap xarxa social i, no obstant això, l’usuari de Twitter busca una resposta immediata. Indiqueu l’horari (i fus horari) en el perfil de la corporació a Twitter i, en abandonar la sessió, cal acomiadar-se. Quan un usuari intenti enviar un missatge i no obtingui resposta, fàcilment veurà que la finestreta d’atenció al públic estava tancada, sense que sigui causa de possible animadversió.
 • Oferir informació corporativa actualitzada i de sector, fent servir el canal Twitter per diferenciar-se dels competidors.
 • Impulsar la participació dels seguidors amb accions concretes i preguntes senzilles amb l’ànim de generar imatge de marca.
 • Utilitzar el canal de Twitter com FAQ, recopilant les preguntes dels clients amb intervals preestablerts (un cop al mes) i oferint respostes breus i senzilles.
 • Respondre a totes les converses amb cortesia i celeritat i traslladar fora de línia els problemes o clients/usuaris conflictius.
 • Tenir cura les formes i relacions socials amb els seguits i els seguidors (felicitacions, etc).
 • Recordar que Twitter és virtual, però el client és real. Sempre que sigui possible, cal traslladar-se al món real: trucar-lo per telèfon, concertar una cita, permetre que vagi a un establiment a peu de carrer…
 • Abstenir-se de l’ús d’automatismes a Twitter. Qualsevol aplicació que respon automàticament o que rastreja la web i comparteix continguts localitzats sense control pot ser detectat pels cercadors i interpretat com a spam link. A més, emprenyarà als  seguidors.
 • Establir una cadència estable de publicació en Twitter i no saturar el seguidor.

Totes aquestes accions possibles, al cap i a la fi, semblen fruit del seny, més enllà del seu efecte en el posicionament web.