Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Comprovació de la reputació del domini en la integració de companyies”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Comprovació de la reputació del domini en la integració de companyies” de la secció Posicionament web

Comprovació de la reputació del domini en la integració de companyies

Registres d’Interdixit a WaybackMachine
Registres d’Interdixit a WaybackMachine

Un dels fenòmens que està propiciant la crisi econòmica actual és la integració vertical de companyies en dificultats amb els seus respectius webs. I, també, l’adquisició de dominis que han quedat en desús per part d’empreses fallides o que provenen d’explotacions efímeres, com llançaments comercials o, de forma més comú, la celebració de congressos i simposis professionals.

La incorporació a l’organització d’uns o més webs corresponents a una empresa adquirida no hauria de suposar major risc tècnic. Els responsables poden decidir el manteniment o no de les dues identitats en línia, o la seva integració gradual en una interfície comuna, de manera que els continguts s’ensenyin de forma indistinta des de diferents dominis. Tot i això, des de la perspectiva del posicionament web, cal tenir en compte alguns aspectes addicionals.

Sigui quin sigui el nivell de posicionament d’un dels dominis, aquest és un capital en màrqueting (SEM/SEO) que s’incorpora al patrimoni de l’empresa en termes de temps estalviat —l’antiguitat és un paràmetre de valoració— i de capital no desemborsat —recuperació dels efectes del posicionament natural de qualsevol domini—. Aquest nivell de posicionament en relació amb els termes naturals de venda de l’empresa (“cadires” per a un fabricant de mobiliari o “enquestes i sondejos” per a una empresa d’estudis de mercat) hauria de ser un criteri primordial per decidir la permanència i/o prevalença d’un domini sobre d’un altre.

Reputació i penalitzacions
A més, caldria comprovar la reputació de cada domini. S’ha de recordar (vegeu Factors que determinen el posicionament en cercadors) que els crawlers recorden totes les penalitzacions imposades a un web i les associen tant al domini com al servidor web i a les persones/entitats que han figurat al llarg de la seva història en les seves dades de registre.

No és infreqüent que en dominis efímers, com ara webs per a l’anunci del programa i obtenir inscripcions per a un congrés sobre una matèria específica, es facin servir dominis durant uns quants mesos i després s’abandonin. En aquests casos l’administrador pot haver requerit una àmplia difusió i molt immediata, per aconseguir la màxima atenció, saltant-se els paràmetres que valora Google, per exemple, i haver estat penalitzat. Era un risc que en aquell moment valia la pena córrer.

Tot i això, ara, temps després, una altra empresa o organització adquireix el domini i es troba amb penalitzacions heretades sense saber-ho.

Per conèixer la reputació d’un domini així, i valorar si convé la seva integració a l’empresa, hi ha dues eines bàsiques: el gegantí arxiu de WaybackMachine, que conserva pàgines web amb els dissenys originals en diferents moments de la seva explotació on line i que permet veure com s’havia escrit el codi i què infraccions podrien haver comès —com spam, hotlinking, etcètera-al llarg de la seva història. Hi ha un complement de Firefox en fase beta que permet veure les pàgines de WaybackMachine des de dins del navegador: WaybackFox.

També és convenient revisar les dades històriques del registre del domini, amb eines com DomainTools. Aquí es veuran els canvis d’IP, de registrador, l’antiguitat o la quantitat de canvis soferts pel servidor en funció de la seva IP. Aquestes dades donaran una pista de possibles penalitzacions que podrien recaure sobre el domini i afectar al posicionament global en el cas d’integrar diferents portals web.

Els paràmetres que fan servir els cercadors i, especialment, com els ponderen en l’establiment d’una posició a les pàgines de resultats és una incògnita, però el sentit comú, a la vista de les dades obtingudes, serà suficient per adoptar la decisió més oportuna en casos d’integració.

Després, en el desenvolupament tecnològic, només caldrà aplicar les etiquetes canonical a les pàgines adequades per millorar sensiblement l’acceptació del web per part dels crawlers i evitar penalitzacions amb contingut duplicat.