Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Consells per a la construcció d’un banner propi”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Consells per a la construcció d’un banner propi” de la secció Tendències

Consells per a la construcció d’un banner propi

Els desenvolupadors de llocs web fan servir amb freqüència petits banners de productes o serveis propis com a recursos visuals en els llocs web. Aquests banners no funcionen. No aconsegueixen atraure l’acció dels visitants de la pàgina ni aconsegueixen transmetre informació d’interès. Cal contemplar-los com a simples recursos per animar visualment una composició inanimada, sense més esperança de que generin un tràfic de visites intern.

Segons dades de Mediamind (de l’agost de 2012), l’eficàcia d’un banner oscil·lava entre el 0,1% a Europa i el 0,14% a la Amèrica Llatina. És a dir, de cada 1.000 visitants d’una pàgina a Europa, només un en farà clic.

La seva escassa eficàcia s’ha definit com la ceguesa del banner. L’usuari veu que és publicitat i decideix obviar-ho. Tant, que ni tan sols l’ha vist a la pàgina quan se li pregunta expressament després d’haver-la visitat.

El grup Nielsen Norman ha avançat més en l’estudi dels problemes de construcció dels banners. De les seves conclusions es poden extreure uns principis d’actuació per a aquells banners no publicitaris que es fan servir en el lloc web propi:

  • Estàtic. Cal evitar les animacions. Com més es mouen els banners, més gran és la identificació del banner amb publicitat. I, per tant, major la ceguesa de l’usuari.
  • A l’esquerra. Qualsevol element amb entitat pròpia situat a la dreta té menys visibilitat que si s’hagués situat a l’esquerra. A la columna de la dreta és millor ubicar menús accessoris o auxiliars al contingut que s’està visitant.
  • Que no condicioni la interfície. La ubicació del banner no ha de perjudicar la situació habitual dels botons i enllaços de la interfície del lloc. Aquests han d’aparèixer sempre en el mateix espai per mantenir la cohesió de l’experiència d’usuari. El banner ha de situar sempre fora d’aquests àmbits reservats a la utilitat de navegació.
  • Si és un botó, que sembli un botó. Si el banner és simplement un botó que dirigeixi a una pàgina web, ha de tenir l’aspecte visual d’un botó. I, a més, s’ha d’haver dissenyat dins de l’estil visual de la interfície del lloc, amb molt lleus diferències. El banner serà un element mòbil de la interfície, que pot aparèixer o desaparèixer.
  • Amb text, sense símbols. El test de Nielsen Norman, realitzat a Londres el mes de gener, va proposar a visitants d’una pàgina de Siemens que trobessin una oferta. Aquesta destacava amb el terme “£ 100” el reemborsament de 100 lliures per la compra d’una rentadora automàtica. No obstant això, cap dels usuaris sotmesos al test va ser capaç de trobar l’oferta perquè no estava explicada amb text. Per tant, l’usuari busca “oferta” o “descompte” com a paraules escrites, i li costa més descodificar els símbols de la moneda i la xifra o, simplement, una fotografia escassament icònica del producte ofertat.
  • Sense amuntegar. Els banners són més eficients si es distingeixen com una illa dins d’un espai diàfan. Un excés d’oferta visual redueix encara més la seva visibilitat. El minimalisme en el disseny és molt més eficaç.