Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Contractació externa de la presència en xarxes socials”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Contractació externa de la presència en xarxes socials” de la secció Tendències

Contractació externa de la presència en xarxes socials

Els ‘community managers’, indispensables
Els ‘community managers’, indispensables

Les xarxes socials com Facebook o Twitter, més enllà d’àmbits de relació entre els seus usuaris, són eficients instruments per a l’empresa o institució per a la captació del feedback sobre els productes, serveis o missatges emesos. Les organitzacions han d’estar presents d’una manera activa per rebre aquests missatges que poden condicionar les seves estratègies a curt i mitjà termini i, paral·lelament, fer les seves campanyes d’imatge des d’allà. La tendència més lògica és la contractació externa dels Community Managers que mantinguin vius els nous canals de comunicació amb els usuaris de les xarxes socials.

La tasca del Community Manager consisteix a estar present en les xarxes captant tots els missatges que es produeixen sobre la marca o institució, accentuar la seva presència en els cercles dins les xarxes socials en què no està present, establir diàlegs entre la marca i el client (real o potencial), solucionar eficientment problemes amb els productes o serveis, canalitzar amb rapidesa les comunicacions als responsables de l’organització interna que puguin resoldre qualsevol problema i aplicar amb eficiència tècniques de comunicació de crisi quan aquesta es produeix.

Sempre, en tot cas, reflectint la imatge de la marca i institució i, de forma immediata i eficaç, traslladant els inputs canalitzats a l’estructura interna perquè es produeixin els canvis a curt i mitjà termini que ofereixin majors rendiments a la missió de la organització.

Els requeriments del Community Manager són, per tant, un alt coneixement dels elements de llenguatge propis de l’empresa o institució, dels seus objectius concrets, de la seva filosofia d’actuació i treball, i de les polítiques de comunicació que aplica. Però també ha de conèixer el llenguatge que fan servir els clients, usuaris o destinataris dels missatges de la institució en referència a aquesta, que no tenen necessàriament que ser els mateixos en ambdós sentits de la comunicació.

El comunicador especialista en xarxes socials, a més, ha de tenir un alt nivell tecnològic per abordar els canvis que es puguin produir en el funcionament d’aquestes. L’escenari de treball correspon a una conversa que es produeix sota la dependència de tercers (Facebook, per exemple), que unilateralment poden canviar les condicions en què es desenvolupa i obligar una readaptació de missatges i de les tecnologies emprades de forma immediata.


Tenacitat i experiència del ‘community manager’

Els missatges que emeti en nom de l’empresa hauran de reflectir tenacitat i constància, sinceritat i eficiència. En cas contrari, l’activitat tindrà efectes nuls. Per a això, requerirà d’una plataforma tecnològica suficient i d’una gran capacitat d’experimentació, valoració i canvi.

La integració dels Community Managers en el si de les organitzacions té el desavantatge que la inversió en temps d’experimentació i tecnològica és molt elevada, i que el personal contractat a aquest efecte s’ha de sotmetre a capacitacions constants davant els canvis que sovintegen en cada un dels escenaris.

Tot i això, la contractació externa sacrifica un període d’adaptació al llenguatge de la marca una mica més elevat a canvi d’una gran agilitat en les respostes i en la concreció dels inputs traslladats la organització per a la presa de decisions que afectin l’estratègia en el curt i mitjà termini. Al final, la inversió, encara que continua, és més eficient.