Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Control amb Google Analytics de seccions web indistingibles”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Control amb Google Analytics de seccions web indistingibles” de la secció Tendències

Control amb Google Analytics de seccions web indistingibles

Configuració d’un informe personalitzat
Configuració d’un informe personalitzat

Tots els sistemes de control estadístic de llocs web fan servir els paràmetres de les URL de les pàgines per agrupar els resultats i establir tant els filtres com els criteris d’anàlisi. El problema es presenta en llocs web amb adreces amigables que redueixen els paràmetres de les URL o que generen múltiples formats de pàgina sobre un únic arxiu. En aquest cas, és impossible la discriminació d’una secció, subsecció o apartat del web per analitzar l’evolució de visites, pàgines vistes, rebots o inbounds.

Per fer-ho, les eines estadístiques reconeixen les categories de les pàgines passades com variables en les URL, com per exemple en:


 http://www.domini.com/index.php?seccio=internacional&p=pagina_1

Amb una direcció així, seria capaç d’agrupar totes les pàgines que estiguessin enquadrades en la categoria/secció anomenada “Internacional”.

També reconeixen els subdirectoris en la ruta de la pàgina, com per exemple:


 http://www.domini.com/internacional/index.php?p=pagina_1

en què els arxius que es troben en el directori internacional poden agrupar-se per oferir dades comparatives de visites, rebot o pàgines vistes davant d’altres seccions existents.

Quan s’utilitza un gestor de continguts que genera les pàgines sobre un únic arxiu, com la majoria dels Content Manager System (CMS) de codi obert, és pràcticament impossible discriminar les pàgines per seccions o subseccions, especialment si, a més, fan servir URLs amigables, en les quals el títol de la pàgina es fa servir per identificar la seva adreça.

Lleu modificació de la pàgina
En els casos descrits és pràcticament impossible —o poc recomanable— retocar la programació de les pàgines. La solució per disposar d’aquest tipus de dades passa per l’ús de Google Analytics i la modificació del codi JavaScript a cadascuna de les pàgines geneades per afegir variables personalitzades que facilitin agrupar continguts.

El procediment és vàlid també per a llocs web en què es pot discriminar el contingut amb naturalitat però que requereixen un major nombre de subclassificacions que han de ser invisibles per l’usuari. Per exemple, un catàleg de llibres estructurat per col·leccions, en les quals, a més, els llibres es classifiquen de manera invisible per l’usuari pel seu preu.

Google explica com modificar les instruccions Ajax d’Analytics que cal introduir a cada pàgina. El procediment és passar una matriu de dades personalitzada per a cada pàgina, amb una estructura d’ordre numèric de la matriu, i nom de la variable i valor de la variable, establint, a més, opcionalment, un valor per a l’àmbit d’aplicació: 1, per obtenir dades de visitants; 2, per a dades de sessions; i 3, per a les pàgines servides.

L’arquitectura de l’aportació de la variable seria:


 _gag.push(["_setCustomVar",
     1,
    "Nom de la variable",
    "Valor de la variable",
     3
 ]);

Fixat aquest criteri, però, cal anar a l’eina de Google Analytics i ajustar els segments o informes per poder interpretar les dades. El mètode més adequat genera un informe personalitzat per obtenir la quantitat d’accessos a una pàgina determinada, dissenyada com page landing, amb dades sobre els referers i per a una variable determinada. Ha estat dissenyat i teoritzat per Patrick Altoft, Director de Cercadors de la consultora britànica Branded3.

En l’apartat d’informes personalitzats, cal generar un primer estadi de valors, en aquest cas accessos, per al qual s’han de fixar una sèrie de grups de dades. Els valors es generen arrossegant des del menú lateral a l’àrea d’edició. Com es veu a la imatge, en el primer cas —ordre 1 de la matriu passada en Ajax—, s’ha establert l’origen dels accessos. Quan s’obté aquesta informació, es filtrarà per les seccions (nom de la variable), que coincideixin amb el títol de la secció creada (valor de la variable), sempre referides al nombre de pàgines servides (3) i filtrades per paraules clau. A aquesta dada establerta en l’informe es poden afegir nous o diferents paràmetres d’anàlisi.

Tornant a l’exemple inicial, si el codi tingués com a nom de variable seccio i valor de la variable internacional, l’informe només recolliria el nombre d’accessos i pàgines vistes en funció de les fonts de procedència del visitant, i amb les paraules clau que s’han emprat per arribar a les pàgines etiquetades com Internacional, sense que ni per URL ni per interfície l’usuari del lloc web adverteixi que es recopilen aquestes dades.