Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Corregir el funcionament de formularis amb eines d’estadístiques”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Corregir el funcionament de formularis amb eines d’estadístiques” de la secció Tendències

Corregir el funcionament de formularis amb eines d’estadístiques

Els formularis tenen una vida pròpia i gairebé autònoma en les pàgines web. Són un compartiment pràcticament estanc en què l’usuari interactua i del qual només es coneix el resultat si és positiu. L’administrador d’un web ignora com operen els visitants i els errors que es poden produir i frustrar l’experiència de navegació i, per tant, la venda, la subscripció o l’oportunitat de negoci oberta. L’ús d’una opció avançada de l’eina d’estadístiques permet conèixer amb detall què passa dins de l’etiqueta form.

Perquè funcionin correctament, els formularis han de ser concisos i clars. La decisió d’ús per part dels visitants de la pàgina web és directament proporcional al menor nombre de dades que se sol·licitin a l’usuari. A menor nombre de camps, millor resposta.

Aquest criteri s’ha d’estendre també a les dades de formalització obligatòria. Excepte en casos de necessitats de servei d’un producte, de facturació o, fins i tot, legals, la majoria de les vegades un formulari és útil i atractiu per a l’usuari si li exigeix ​​únicament el seu nom i un e-mail, i la resta de camps són opcionals. Cal no oblidar que l’ús d’un formulari és l’opció que permet un cert anonimat i l’estalvi d’haver de donar més explicacions. Si el visitant desitgés un contacte més proper amb l’organització propietària de la pàgina web, enviaria un correu electrònic personal o trucaria per telèfon.

Dades estructurats i captchas
Quan es requereixen massa dades que, a més, no són d’obligat lliurament, el formulari perd atractiu per a la captació d’usos i reflecteix que l’organització que l’explota té un greu problema de gestió amb un CRM (instrument per a l’administració dels contactes comercials) equivocat o amb una política comercial que no ha entès el funcionament d’Internet.

Les dades estructurades (carrer, número, codi postal, edat, càrrec…) si calen i són obligatòries s’han de demanar dins de blocs que tinguin un ordre lògic. Només així es poden superar les reticències del usuari.

Sempre, en tots els casos, cal advertir dels errors en emplenar els camps —la progressiva implementació d’HTML5 en els navegadors, com fa ja Firefox, serà d’una gran ajuda on the fly—, dels formats que n’han de tenir i de l’èxit de les trameses, que cal ensenyar sempre en el mateix marc de visió que té l’usuari quan omple el formulari.

Algunes aplicacions d’Ajax que aporten emplenament automàtic dels camps o seleccions múltiples poden ser útils, si són no obstructives i permeten l’accessibilitat. Els captcha, que s’han popularitzat per la seva facilitat d’implantació per als dissenyadors i programadors que adapten CMS, són absolutament innecessaris si la programació del formulari és de qualitat. Si és possible prescindir-ne, millor. Són una barrera més per a l’usuari.

Detecció d’errors
Un formulari pot fallar per múltiples causes. L’usuari ha introduït més caràcters dels deguts en un camp, no ha escrit correctament una adreça de correu electrònic, ha oblidat activar la casella d’acceptació de la política de protecció de dades, no ha seleccionat una opció obligatòria en un menú desplegable, els menús desplegables autovinculats amb javascript han fallat, les instruccions eren massa generals o massa complicades, o tenien una lletra petita, i el visitant es troba amb que el formulari, prement el botó d’enviament una i altra vegada, no sembla que funcioni. O el que és pitjor, sembla que ha funcionat però no porta enlloc.

Fent servir les funcions d’esdeveniments que ofereix la majoria dels serveis en línia d’estadístiques es poden assignar accions de Javascript transparents per a l’usuari per als dos efectes possibles: error o èxit. Si es tracta d’un èxit, l’esdeveniment de javascript anotarà en les estadístiques un registre d’enviament.

Si es tracta d’un error, l’esdeveniment pot passar codis indicant el tipus d’error o casella en què s’ha produït i s’activaria en mostrar en pantalla les indicacions pertinents per a l’usuari. Posteriorment, des de les estadístiques seria possible separar els codis numèrics per veure on s"ha produit un major nombre d’errors i intentar corregir el disseny o la programació.

L’error més freqüent
Aquest mateix sistema es pot utilitzar per detectar un error molt freqüent pel qual els formularis deixen de funcionar: el canvi en la direcció de correu on es rebien. Moltes vegades els canvis de personal o les reorganitzacions internes i canvis de proveïdors tecnològics impliquen modificacions de comptes de correu o pèrdues de claus dels correus i els missatges dels formularis arriben a bústies que mai seran revisades. I tant l’usuari com la institució romanen en el convenciment que tot funciona bé.