Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Debat al periodisme britànic sobre si els redactors han de conèixer HTML”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Debat al periodisme britànic sobre si els redactors han de conèixer HTML” de la secció Tendències

Debat al periodisme britànic sobre si els redactors han de conèixer HTML

El debat se suscita de manera recurrent en els àmbits en què els creadors de continguts digitals ensopeguen amb programadors i dissenyadors. La qüestió ofereix posicions enfrontades i es dilueix quan el problema que l’ha suscitada s’ha resolt. Però aquesta vegada el debat va més enllà de la redacció de The Guardian i comença a implicar periodistes britànics d’altres mitjans.

La qüestió és si els redactors han de saber escriure codi font web o han d’ignorar-lo per complet i deixar-lo en mans dels programadors. El debat es pot seguir en el perfil de la periodista de The Guardian Mary Hamilton, adscrita a l’edició australiana del diari britànic.

La posició favorable considera que els creadors de continguts —periodistes— han de ser formats en la codificació d’HTML i CSS per solucionar per si mateixos les petites dificultats que sorgeixen en la feina diària. En front hi són els que consideren que el redactor ha d’escriure i deixar als dissenyadors i programadors que poleixin les modificacions de llenguatge HTML i CSS que calguin.

Enmig, molts altres professionals creuen que n’hi hauria prou amb unes nocions. Mery Hamilton assegura que “els periodistes estan aprenent a codificar com si fós un grau d’alfabetització digital per sobreviure en l’actual mercat laboral”.

Conèixer l’HTML just, però en profunditat
La característica semàntica d’HTML5 implica que allò que s’escriu o diu en una pàgina web té un significat més ellà del que el lector percep. Per tant, és obligatori que el periodista sàpiga que quan fa servir una etiqueta de llenguatge HTML està comunicant també amb màquines. Està llançant missatges al futur i en mode multiplataforma. I està construint un discurs que cal que sigui i podrà ser reusat i reutilitzat, independentment de la convenció visual que li proporcioni el seu mitjà.

Per tant, el creador de continguts ha de saber què address només es pot fer servir en alguns espais i condicions, perquè en cas contrari no serveix per a res. I address garanteix el dret d’autoria a Internet, que li pertoca. O que alguns continguts només poden ser peces a banda o seccions.

És a dir, ha d’aportar una perspectiva del significat del missatge que construeix que s’adapti al significant que el programador o dissenyador hagin preparat per a la comunicació. Ha de veure que el contingut s’ajusta a l’etiqueta i el conjunt funciona. Perquè a dissenyadors i programadors, si la pàgina funciona com cal o es veu bé, no els importa la seva semanticitat.

L’aprenentatge simplement serà una qualitat professional que se circumscriurà a l’àrea de treball, però en profunditat. No interessaran formularis, geolocalitzacions o altres capacitats del llenguatge web més modern.

Serà indispensable.

Per contribuir a aquesta formació amb criteris periodístics, s’ha anunciat la propera aparició del llibre HTML5 para periodistas. Manual de uso práctico, de Carlos J. Campo.