Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“El Suprem avala el tractament de dades amb fi legítim i sense consentiment”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “El Suprem avala el tractament de dades amb fi legítim i sense consentiment” de la secció Tendències

El Suprem avala el tractament de dades amb fi legítim i sense consentiment

El Tribunal Suprem ha estimat que l’ús i tractament de dades personals no requereix consentiment previ quan es fa servir amb un fi legítim per part del tractador. Aquesta sentència corregeix la legislació espanyola en matèria de protecció de dades personals, adequant-la a les directives europees i planteja l’eliminació de les caselles de consentiment tant en formularis de pàgines web.

L’Asociación Española de Economía Digital va sol·licitar en 2008 la nul·litat d’alguns articles del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupava la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El problema, per a l’associació, residia en la necessitat d’adequació de l’article 10.2.b de la Llei Orgànica 14/1999, de 14 de desembre, a l’article 7.f de la Directiva europea 95/46/CE sobre protecció de dades.

El recurs interposat considerava que l’article de la llei espanyola era més restrictiu que la resta de la legislació comunitària, afectant de forma directa a la competència de les empreses espanyoles.

Després d’interposar una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia Europeu, el Suprem ha estimat que l’ús de dades no necessita consentiment previ quan es dóna un fi legítim. I abunda en que l’origen d’aquestes dades no necessàriament ha de ser una font d’accés públic. Per al Tribunal, aquesta utilització i tractament de les dades no suposen un detriment dels drets dels ciutadans, que a posteriori poden manifestar la seva negativa al tractament de les dades, estenent la legitimitat dels fins a terceres persones o empreses.

Aplicació pràctica
Una de les principals aplicacions pràctiques pot ser l’eliminació de caselles de consentiment obligatori de dades en formularis de contacte i de comanda, en botigues en línia. Aquestes dades, indispensables per respondre a qualsevol consulta o tramitar una comanda comercial, ara podran ser utilitzades facilitant la usabilitat dels formularis, ja que els fins són legítims i indispensables per al servei.

Quan es produeixin ulteriors comunicacions amb els clients, caldrà oferir la possibilitat que l’usuari manifesti la seva negativa al tractament de les seves dades.