Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Google revisa el paràmetre ‘autoritat’ per al posicionament”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Google revisa el paràmetre ‘autoritat’ per al posicionament” de la secció Posicionament web

Google revisa el paràmetre ‘autoritat’ per al posicionament

El proper canvi de l’algorisme de Google, que es troba ja en proves, afectarà de manera radical al posicionament de pàgines web per termes essencials, segons el cercador. Els canvis avaluaran el grau d’autoritat en la matèria del contingut de la pàgina web i serà aquest el principal criteri de posicionament per paraules clau troncals. A més, revisarà els continguts i l’autoria dels blocs.

Els més de 200 factors que el cercador avalua per decidir el posicionament d’una pàgina web a la seva pàgina de resultats (SERP) contribueixen a quantificar el grau de tres característiques que, combinades, generen l’índex de càlcul del posicionament: la popularitat de la pàgina, la seva rellevància i la seva reputació. Ara Google pretén deslligar el concepte autoritat de la rellevància i reputació, donant més pes a aquesta en la ponderació del posicionament.

A grans trets, la popularitat és la quantitat d’enllaços que apunten a la pàgina web; la rellevància, la qualitat del contingut; i la reputació, la relació entre la popularitat i el contingut. És a dir, la reputació és la quantitat d’enllaços que es dirigeixen a la pàgina per al contingut que alberga i no un altre.

Fins ara es considerava que el concepte reputació contenia les apreciacions d’autoritat en la matèria, però Google considera que els resultats no són suficients. De fet, ha rebut constants crítiques per oferir com a primers resultats pàgines de la Wikipedia de menor qualitat i pàgines dels manuals d’instruccions eHow (amb vinculacions accionarials amb Google) davant continguts amb major utilitat i profunditat.

Aquestes crítiques impliquen una pèrdua de qualitat en els resultats de la cerca. De fet, el propi cercador ha reconegut que la incorporació de dades de navegació des de xarxes socials en el còmput del posicionament ha afavorit a continguts més nous i frescos, davant continguts antics, però més sòlids i fiables.

El canvi en l’algorisme separa, per a les paraules clau principals, valors d’autoritat des de factors que ara computen per calcular la rellevància i la reputació, amb menor pes de la popularitat. D’aquesta manera es pretén que, per exemple, una pàgina governamental, que pot tenir molts enllaços entrants de qualitat i registri molt poc trànsit, es posicioni automàticament com a autoritat en la matèria, quan pot existir un contingut no oficial de major qualitat i utilitat.

L’aplicació del canvi va acompanyada de l’exigència que els blocs es cenyeixin als temes que defineixen el seu domini i al control dels autors convidats. Les pàgines de la dissenyades i el contingut s’ha creat per al posicionament natural del long tail no haurien de veure alterats els seus resultats.