Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Google vigilarà el contingut patrocinat a mitjans de comunicació”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Google vigilarà el contingut patrocinat a mitjans de comunicació” de la secció Posicionament web

Google vigilarà el contingut patrocinat a mitjans de comunicació

L’afluència de visitants dels llocs web i l’aparició de les seves pàgines en els resultats de Google canviaran d’una manera substancial en els propers dies. Google ha anunciat una gran revisió del seu algorisme de recerca, Penguin, per als propers dies. Un dels canvis més significatius és la vigilància a la qual sotmetrà la nova tendència dels mitjans en línia: el publireportatge o contingut patrocinat.

La nova versió de Penguin, llançat l’any passat i amb dues actualitzacions a l’esquena, enforteix els criteris de penalització en el posicionament dels llocs web que incompleixin els procediments establerts pel cercador. Ara, la compra d’enllaços que afavoreixi una millor puntuació en la popularitat d’un lloc web tindrà una penalització en doble sentit. Tant el lloc que compri com el que vengui veuran descendir notablement la seva posició a les pàgines de resultats.

Aquesta doble penalització s’estén als mitjans de comunicació en línia que publiquin publireportatges que generin un alt nombre d’enllaços i trànsit cap a un lloc web. Aquest model de contingut patrocinat és molt freqüent en llocs especialitzats i temàtics i també en grans revistes online. La peça informativa no es diferencia pràcticament en res respecte dels continguts habituals del mitjà.

És conegut el cas de The Atlantic, que va publicar un gran article sobre la Cienciologia. La protesta irada dels seus lectors i l’escàndol en xarxes socials, va obligar a la revista The Atlantic a eliminar l’article de la seva edició.

Penalitzacions més dures i codi més estricte
Google també penalitzarà amb més duresa els dominis que es beneficiïn de spam linking, tant si es produeix en el lloc propi com en operacions de hacking en llocs aliens. En llocs propis és freqüent l’abús d’enllaços i paraules clau repetides en els peus de pàgina.

En casos de hacking del lloc web o d’enllaços nocius, l’eina Disavow Links de Google només es podrà fer servir seguint les instruccions del cercador i quan aquest avisi als gestors del lloc web. L’instrument desactiva, a efectes de càlcul, els enllaços negatius que apuntin a un lloc.

El cercador enforteix el factor recurrència per millorar el posicionament. D’aquesta manera, les pàgines que mantenen una afluència constant de seguidors al llarg del temps, contribuiran molt notablement al posicionament del seu lloc web. Resulta evident que les pàgines que generen buzz deixaran d’ajudar al posicionament: entrades de bloc, contingut temporal, viral o repetit.

Els llocs que hagin rebut penalitzacions abans de la implantació de l’actualització de Penguin i haguessin corregit els errors veuran ara millorada la seva posició. En canvi, els llocs que hagin estat hackejats seran penalitzats pel descuit en la seva administració.