Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Incidència del llenguatge HTML5 en el posicionament de pàgines web”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Incidència del llenguatge HTML5 en el posicionament de pàgines web” de la secció Posicionament web

Incidència del llenguatge HTML5 en el posicionament de pàgines web

La publicació oficial de l’estàndard tecnològic del llenguatge de programació web HTML5 està anunciada per el 3 d’agost pròxim. A partir d’aquest moment les webs que vulguin obtenir un millor posicionament en les pàgines de resultats dels cercadors hauran d’adaptar-se a les noves regles del llenguatge per aprofitar tot el seu potencial semàntic.

Fins ara, les pàgines desenvolupades en HTML5 s’han fonamentat en les propostes no oficials de reglamentació del nou llenguatge web, amb el suport dels navegadors que en diferents graus han proporcionat suport a les versions preliminars del llenguatge. Això significa que, excepte molt escasses excepcions, la majoria de les pàgines web en aquest llenguatge estan trucades amb eines d’Ajax per assegurar la seva visibilitat correcta en dispositius, especialment amb els navegadors Safari i Chrome, que equipen majoritàriament els tablets i smartphones d’última generació.

La interpretació, no obstant, que les versions actuals dels navegadors web fan és diferent i arbitrària. Safari i Chrome, ambdós desenvolupats sobre plataforma WebKit, també. D’aquí l’ús obligat de trucs per aconseguir visibilitat en un llenguatge no oficial que, en un futur molt proper, podria oferir uns resultats de posicionament contraris als esperats.

Semàntica web i velocitat d’indexació
Tots els cercadors, des de fa mesos, insisteixen en la velocitat de càrrega de les pàgines web que afavoreixi una ràpida i correcta indexació dels continguts per part dels seus robots. Cal recordar que aquests operen en un onatge continu sobre una mateixa URL avançant cada vegada més en la lectura dels continguts indexables i que la seva lectura es produeix de dalt a baix i de dreta a esquerra. Cal recordar també que, encara que no interpretin el contingut, els robots no el salten, el llegeixen. És el cas de les instruccions de JavaScript o el codi no accessible de crida a pel·lícules de Flash. I serà el cas dels llocs web en HTML5 que estan trucats amb Ajax, que podrien ser penalitzats a partir de la publicació de l’estàndard.

El nou llenguatge introdueix moltes utilitats i millores, però a efectes de posicionament és especialment important l’ús de noves etiquetes semàntiques que ordenen el contingut i permeten als robots dirigir-se de forma immediata als apartats de la pàgina que contenen el més important per registrar-lo.

De forma independent a la presentació de la pàgina, la seva estructura interna disposa ara de nous elements destinats a un tipus de contingut molt concret: capçaleres (header), peus de pàgina (footer), blocs de navegació (nav), blocs de contingut principal (article), peces annexes a la informaciñó principal (aside), aclariments i il·lustracions del contingut principal (figure), seccions pròpies del lloc web (section), resultats de càlculs (output), etcètera.

El robot d’un cercador, en una primer accés, comprovarà que l’estructura tecnològica és estàndard i procedirà a la captació dels elements situats en el HEAD de la pàgina abans de dirigir-se al header principal per captar el títol i al article per captar el contingut principal. En successives onades, anirà captant més contingut.

Si la pàgina no és tecnològicament estàndard, es posarà en mode quirks, de manera que buscarà indistintament text i enllaços per la pàgina, registrant tot el contingut per si fós vàlid. Si la pàgina és densa, hi ha una altíssima probabilitat que en la primera ona no capti cap contingut útil, més enllà del títol i la descripció, perjudicant el posicionament natural del contingut.

En el primer cas, en unes setmanes tot el contingut apareixerà a les primeres posicions de resultats i en el segon, en funció de la velocitat de càrrega de la pàgina i els defectes d’estructura —encara que sigui un fals HTML5—, poden passar mesos abans d’obtenir una posició acceptable enfront dels competidors.

Nou etiquetatge d’enllaços
Juntament amb l’estructura semàntica de la pàgina, que permet situar el contingut en el seu calaix corresponent, HTML5 introdueix un nou element bàsic en el posicionament: l’etiquetatge de tots els enllaços de la pàgina amb l’atribut relació (rel). La funció de l’atribut és orientar al robot sobre la importància i relació d’altres pàgines o adreces de correu electrònic enllaçades respecte del contingut que s’ofereix, per permetre valorar tant el contingut de destinació com el propi.

Segons l’últim esborrany del llenguatge, els valors de l’atribut rel són de lliure creació, encara que estableix una sèrie de valors bàsics per a tothom, a més dels que els cercadors puguin establir pel seu compte. Aquests valors permeten indicar quan una pàgina és externa al web, quan el contingut intern del web és seqüencial o alternatiu, on trobar ajuda o, per exemple, informació sobre el copyright del contingut.