Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Inclusió en els “kits de premsa” d’un control d’enllaços”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Inclusió en els “kits de premsa” d’un control d’enllaços” de la secció Tendències

Inclusió en els “kits de premsa” d’un control d’enllaços

Qualsevol empresa, institució, producte o servei amb una identificació i presència de marca diferenciada ha de tenir, en el seu web, un kit de premsa que faciliti la tasca dels periodistes, que sovint actuen com a prescriptors d’allò que s’està venent a la web.

Aquesta és una pràctica que ha anat caient en el desús ja que molts constructors de webs no tenen formació en relacions públiques o periodisme i consideren que amb tota la informació que s’inclou en el web hi ha dades suficients perquè els periodistes puguin documentar les seves notícies. Tot i això, quan l’arquitectura de la informació del web ha estat planificada per un professional, generalment s’inclou aquest kit que faciliti la feina dels periodistes i que permeti una ràpida difusió d’una informació “relativament” controlada per l’empresa.

Un kit de premsa a l’ús inclou:

  • Dossier informatiu: Arxiu PDF totalment accessible i amb un contingut que es pot copiar, amb tota la informació que pot fer-se servir com a background —antecedents i entorn—, i dades tècniques de la peça informativa —característiques, usos, biografies, etc—. No ha de contenir cap informació supèrflua. Les frases han de ser curtes i hauria d’estar estructurat en paràgrafs breus. Que sigui fàcil de localitzar la informació, d’entendre-la fins i tot per un profà en la matèria, i de copiar i enganxar. Pot ser convenient acompanyar-lo d’un altre arxiu ZIP amb una còpia en format TXT o RTF, en el cas que algun usuari tingui dificultats per copiar i enganxar des del PDF.
  • Fotografies: Imatges lliures de drets del producte/servei amb fons clars i foscos, de detall i de conjunt, en format web —resolució de 72ppp i una amplada màxima de 954 píxels, per assegurar la capacitat de publicació— i en format impremta —PSD en quadricromia amb una capa de traços definida per facilitar el retall del motiu, 300ppp i una mida mínima d’un A4—.
  • Logotips: Diferents formats de logotips —d’ús habitual i en negatiu, amb atributs textuals o gràfics i sense—, tant en format web com en format impremta, a més de facilitar-los en format vectorial, preferiblement EPS.
  • Manual d’ús en premsa i publicitat dels logotips i de la imatge gràfica, precisant els autors, espais, mides, usos i tipografies. I exigint el respecte d’aquestes instruccions per preservar la imatge de marca.
  • Font RSS de notícies: Si hi ha la possibilitat de filtrar les notícies del website per a que només tinguin interès per a periodistes, ha d’existir un canal a propòsit. En cas contrari, pot fer-se servir la font de sindicació RSS habitual, amb una nova denominació només per al kit de premsa.
  • Vincles i maneres de contacte amb el departament d’atenció als periodistes o amb el gabinet de comunicació extern que s’hagi contractat: correu electrònic, telèfon d’atenció, persona de contacte, horaris de contacte, URL de Twitter, pàgines d’empresa/ negoci/institució a Facebook o similars, missatgeria instantània, etc.

El kit de premsa ha d’explicar concretament què conté cada element dels apuntats i a qui està destinat. A la pàgina del kit hauria d’accedir-se per la pàgina de descripció de l’empresa, institució, producte o servei, des de la pàgina de contacte i des dels avisos legals. Només, en situacions molt excepcionals, s’hauria d’obligar el periodista a registrar-se per accedir a aquesta informació.

Promoció periodística via web
Fins aquí, el kit de premsa és tradicional. La tendència és que el kit ha de contenir un nou element, per aprofitar tots els blocs periodístics existents. Aquests, en molts casos, ofereixen un nivell molt elevat d’especialització i poden convertir-se tant en fonts de mitjans impresos i audiovisuals com a prescriptors directes i crítics del producte o servei.

A més, aquesta nova opció permet mantenir un control del text dels enllaços, de manera que s’afavoreix una millor indexació per part dels robots cercadors (Google, Bing, Yahoo!…).

La millora consisteix a facilitar enllaços directes i d’imatge, tipus banner, perquè incloure’ls al bloc sigui fàcil com copiar i enganxar.

L’esquema de l’enllaç és clàssic d’XHTML, però on posarem l’èmfasi és en l’atribut TITLE. Tant el que s’indiqui en aquest atribut com en el contingut de l’etiqueta <a> </ a>, són especialment valorats pels cercadors, que ens s’indexaran pels termes que comprenguin. Així doncs, oferirem enllaços bàsics de text en els quals figurarà de forma breu la descripció que volem valorar:


 <a
 href="http://www.interdixit.com"
 title="Interdixit, la millor consultoria sobre comunicacions web">
 Interdixit
 </ a>

I també enllaços d’imatge de tipus banner, fent especial incidència en l’atribut TITLE. Els banners descarregaran des dels nostres servidors i tindran mides estàndard en l’àmbit publicitari o dimensions més adequades per a blocs i telèfons mòbils: 240x320, 240x60, 240x240, 320x100 i 320x240. Encara que tinguin ús molt escàs, la presència d’una dotzena d’enllaços amb un mateix títol afavoriran el posicionament i la localització del producte o servei que vol publicitar mitjançant el kit de premsa.