Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Millora de posicionament revisant comentaris i dades externes”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Millora de posicionament revisant comentaris i dades externes” de la secció Posicionament web

Millora de posicionament revisant comentaris i dades externes

Caffeine, el nou motor de cerca de Google, ha començat a indexar dades externes carregades amb Ajax, vinculant el contingut a la pàgina web que està rastrejant. Aquesta operativa, experimental pel moment, significa que totes les dades que es criden en la càrrega de pàgina i que no resideixen en el codi font poden emprar-se per millorar el posicionament de la pàgina. Generalment amb aquesta tècnica es carreguen comentaris o recomanacions de clients, sistemes de tracking, taules de dades tècniques, participacions en xarxes socials o altres dades sobre productes o serveis procedents de servidors privats.

Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) és el procediment tècnic que permet la creació de falses aplicacions sense haver de recarregar la pàgina web i que ha vingut a substituir l’obsolet Flash. Basat en JavaScript una de les seves funcions principals és la crida a arxius externs —pàgines amb contingut o scripts de servidor que connecten amb les bases de dades— per obtenir contingut nou, recent i ajustat als criteris de navegació que s’ensenyarà en pantalla com si formés part de la codificació original. És el procediment que es fa servir per introduir des dels mapes de Google fins als botons de M’agrada de les xarxes socials, passant per serveis de predicció meteorològica, caselles de cerca interna utilitzant serveis externs o els blocs de comentaris de Facebook.

Fins ara, el mòdul no podia accedir a aquestes adreces, amb l’excepció del contingut elaborat amb les seves pròpies API (Maps, Feed, Patent Search…) que li resultava fàcil de reconèixer. La dificultat d’accés residia en la seva càrrega com peticions a URL externes en un marc iframe, que és inaccessible.

Caffeine, però, actua com un navegador web d’última generació i pot seguir les adreces de petició per capturar i generar el contingut de la pàgina. Es pot veure el seu funcionament quan el cercador ensenya una miniatura del seu aspecte.

Revisió tècnica i aprofitament
A la pràctica el canvi de Google significa que el contingut que es carrega de forma externa al codi de la pàgina web és considerat per a la indexació de long tail (criteris estesos de recerca) i el càlcul de densitat de paraules clau. En altres paraules, tot el contingut exterior que era obviat, ara es farà servir per definir el posicionament de la pàgina.

Des d’una perspectiva tecnològica caldria revisar que la construcció és adequada perquè el motor de Google procedeixi a indexar els continguts. Caldria utilitzar un motor d’Ajax reconeixible per al cercador (els seus APIs, jQuery, Mootools, Prototype…); que les peticions es facin amb mètode GET, que redueix la mida de les URL i permet al cercador definir els riscos de seguretat en el seu seguiment; amb una o la quantitat més petita possible de variables; i, si cal, programat respectant els estàndards tecnològics del llenguatge de programació de la pàgina de destinació i amb els snippets corresponents programats en Microdata. L’objectiu és proporcionar al robot una sensació d’entorn de programació segur perquè faci la crida al contingut.

Els responsables de Google han indicat que si en el procés de seguiment de l’adreça URL es detecten errors de JavaScript o contingut emmascarat que els usuaris no veuran en pàgina, aquesta serà penalitzada en el posicionament.

El canvi en Caffeine suposa, en principi, un avantatge per al posicionament de contingut. Tot i això, si el procés és prescindible, caldria fer una valoració prèvia dels avantatges i inconvenients que pot aportar:

  • Obrir una pàgina a comentaris o revisions de contingut pot suposar un gran esforç i inversió en temps per al webmaster encarregat de la moderació.
  • El control de contingut generat per tercers hauria de ser exhaustiu.
  • Els usuaris i clients descontents podrien fixar termes negatius per al servei o producte que es convertirien en possibles paraules clau per a cerques, en clar perjudici.
  • Els riscos d’obsolescència tècnica de JavaScript són elevats, de manera que Caffeine podria detectar errors que altres navegadors no detecten i que, a més, podrien no tenir efectes sobre la càrrega de continguts.
  • L’ús de dades externes en una mateixa URL limita el nombre d’URL possibles que s’ofereixen al cercador per a la indexació de continguts. Podria ser millor tenir una URL per a la descripció d’un producte i una altra per a les taules de dades tècniques, per exemple, vinculant-les mútuament i aconseguint un doble resultat per a un mateix contingut.
  • L’ús de Ajax per dades externes és causa d’inaccessibilitat de les pàgines.