Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Missatges estructurats amb HTML5 o XML-DITA”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Missatges estructurats amb HTML5 o XML-DITA” de la secció Tendències

Missatges estructurats amb HTML5 o XML-DITA

La reorientació professional de SEOs i community managers frustrats cap a la creació de continguts de baix cost està ressuscitant un vell interès per l’estructura dels missatges. En les darreres setmanes s’han celebrat en tres països diferents congressos centrats únicament en aquesta qüestió. En ells, els experts advoquen per l’ús de XML i per la creació de snippets, relegant a l’oblit una eina molt més senzilla i potent com és el llenguatge HTML5.

Els professionals reunits a Alemanya, Holanda i, avui mateix, a Portland, Oregon, els Estats Units, estudien com crear continguts reutilitzats i reutilitzables, de baix cost, estructurats amb llenguatge XML fent servir el model DITA (Darwin Information Typing Architecture). Amb aquest patró, és possible generar missatges com peces informatives en què es connecten múltiples elements modulars, reutilitzats d’altres missatges. DITA ofereix la possibilitat de reutilitzar el contingut, etiquetant-lo lliurement amb XML, el que permet generar nivells de permís per a l’ús dels components i metadades d’indexació.

Tot i aixó, sembla que l’ús d’aquest tipus de llenguatges és més propi d’arquitectes de la informació per a la creació de grans bases de dades internes que per a l’ús dels llocs web.

Des dels arxius XML es proposa fer servir l’estructura de snippets Microdata i RFDa perquè el format final dels elements i components informatius reuneixin una presentació el més estandarditzada possible i compatible amb cercadors.

HTML5: estàndard, semàntic i estructurat
Davant d’aquest ús d’XML que supera professionalment els objectius dels nous creadors, professionals que busquen en la generació de contingut barat reciclable i reciclat suplir la seva manca de resultats, es passa per alt que el llenguatge HTML5 és, per als creadors de contingut, la via més segura i fiable per a la generació d’elements i components informatius, amb valor semàntic i recognoscibles pels navegadors d’última generació i els cercadors del futur immediat.

L’ús correcte del llenguatge web, més fàcil de fer servir un cop es coneix, evita haver de programar dues vegades el contingut: un cop a DITA-XML i una altra en HTML5.

Aquest llenguatge web pot presentar problemes per al programador de l’aplicació o pàgina web, però no per al creador de contingut. Les dificultats per al primer són degudes a l’abús d’Ajax, a la despreocupació pel manteniment semàntic de l’estructura de pàgina, a l’herència de criteris d’ús corresponents a XHTML i a les necessitats de les aplicacions per a dispositius mòbils, que no sempre han respectat l’estàndard.

Tot i això, un productor de continguts només ha d’oblidar les convencions visuals per determinar la naturalesa semàntica de cada component del seu missatge escrit en HTML5. El missatge sempre podrà recuperar-se amb la màxima fidelitat per a altres usos en el futur, utilitzant el mínim esforç possible.