Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Nova convocatòria d’ajuts per a webs d’exportadors”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Nova convocatòria d’ajuts per a webs d’exportadors” de la secció Subvencions i ajuts

Nova convocatòria d’ajuts per a webs d’exportadors

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) ha obert el termini de sol·licitud d’ajudes al disseny web per empreses exportadores catalanes. Les ajudes, com l’any anterior, arriben als 3.000 euros per al disseny o redisseny de llocs web després d’un procediment de consultoria obligatòria i facturada a l’empresa beneficiària.

La convocatòria del programa 2BDigital, novament, comprèn dues fases seqüencials per al desenvolupament web i una ajuda a per a la promoció i publicitat en línia.

La primera fase té dues etapes. La primera és el diagnòstic de la situació comercial on line de l’empresa i la consegüent elaboració d’un pla estratègic que pot incloure un disseny o redisseny del web actual. Per accedir a aquesta primera fase, les empreses han de demanar al COPCA una consultoria externa assumint el compromís de contractar aquest assessorament per un mínim de 30 hores amb un import de 2.100 €. El COPCA, que proposarà el consultor, subvencionarà el 50% d’aquest cost.

La segona etapa pot consistir en el disseny o redisseny del lloc web. Només és possible demanar ajudes per a aquesta fase si s’ha superat la primera. El web pot ser desenvolupat per qualsevol productor extern, com és el cas d’Interdixit, seguint els patrons de la tasca d’assessoria i les necessitats de l’empresa. L’ajuda per al desenvolupament del website, que comptarà necessàriament amb una versió íntegra en català i una altra en qualsevol idioma que no sigui oficial a l’estat, és del 30% dels costos de producció, amb un límit de 3.000 €.

Acabada la primera fase, el beneficiari pot optar a una segona fase de màrqueting SEM que anomenen Pla d’Acció. De nou, per accedir a l’ajuda per a aquesta segona fase, a la qual només es té dret si s’ha superat la primera fase, cal contractar els consultors externs proposats pel COPCA per un temps mínim de 30 hores, amb un cost de 2.100 € del que l’Administració subvenciona la meitat.

L’ajuda per a l’aplicació d’aquest pla de màrqueting basat en posicionament i publicitat en línia és del 50% de la inversió amb un màxim de 1.000 €.

Encariment dels projectes
En opinió d’Interdixit, per a una petita o mitjana empresa que ja tingui una presència a l’exterior mitjanament consolidada en un o dos territoris idiomàtics i per obtenir els mateixos resultats —eficiència i eficàcia, posicionament, usabilitat, accessibilitat, semàntica, transmissió d’imatge de marca/empresa…—, el disseny i programació web subvencionat suposa encarir en més de 2.000 euros qualsevol projecte, sense considerar el cost administratiu de tramitació.

Tot i això, per a empreses mitjanes que iniciïn la seva activitat exportadora o per operadors en més de dos territoris idiomàtics, l’ajuda pública podria arribar a resultar interessant.

Una característica que l’Administració òbvia és la formació del personal que ha de explotar la publicitat i promoció en línia que sufraga en part, de manera que deixa els beneficiaris de l’ajuda en mans d’assessors externs, amb grans costos mensuals no previstos més enllà del període anual de la subvenció.