Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Protecció d’autoria en les informacions exclusives”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Protecció d’autoria en les informacions exclusives” de la secció Tendències

Protecció d’autoria en les informacions exclusives

Implantació de Tynt en una línia de codi
Implantació de Tynt en una línia de codi

La divulgació d’informació detallada i veraç sobre els productes, serveis i procediments és indispensable i, al mateix temps, consubstancial a Internet. Aporta molts avantatges i suposa un esforç notable per part de l’empresa o institució que la posa a l’abast del públic. Per regla general, es tracta de dades que poden ser compartides i que els receptors poden fer servir lliurement, encara que amb molta freqüència no s’indica la font de procedència.

Aquesta indicació de l’autoria, a més del reconeixement per part del recopilador de les dades, també té efectes directes en el posicionament de les pàgines web, redundant en la valoració com a autoritat del web de la institució o empresa i millorant la percepció de la mateixa que tenen els usuaris finals d’aquestes dades.

Fins ara, els usos socials a Internet han consolidat la indicació via —juntament amb l’URL de la qual s’han extret les dades originals— com atribució de fonts de les dades copiades directament d’altres pàgines web. Aquesta fórmula s’ha fet servir per a grans blocs d’informació sense modificar, imatges, sons o vídeos, i sempre és potestativa del copiador de la informació. No s’ha fet servir, en canvi, per fragments breus inserits en el cos de text literalment, que poques vegades tenen el format de cites directes o indirectes.

L’eclosió d’aplicacions Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) i la propera web 3.0, en la qual les aplicacions seran compartides i residiran a Internet, permeten la incorporació de noves eines de fàcil implantació i que obliguen al copiador a afegir l’enllaç al costat del text copiat:

  • Diigo (bookmarking): La nova generació d’eines de bookmarking (gravació de les adreces d’interès per utilitzar-les més tard o compartir-les amb altres usuaris), com Diigo, permeten seleccionar i guardar al compte personal fragments complets de text i imatges, amb les dades d’atribució de la font. Les dades es poden subratllar, ordenar, classificar, esborrar, compartir… Interdixit ofereix un enllaç a Diigo des de totes les pàgines.
  • Tynt (script): Tynt és un script d’Ajax que s’implementa amb facilitat en qualsevol desenvolupament web i té una funció bàsica: quan algú còpia text del web, a l’enganxar-lo en un altre document incorpora l’atribució de font i els enllaços corresponents. Hi ha una versió comercial amb una major quantitat de característiques per protegir l’autoria.
  • Evernote (Aplicacions 3.0): Evernote és un aplicatiu que combina els serveis on line i l’aplicació d’escriptori i permet generar notes personals sobre qualsevol cosa: interpreta textos manuscrits, identifica cares de persones i formes de les imatges, i permet associar a les notes fragments de text copiats de la web. Aquest fragment conserva també la informació sobre el lloc del que ha estat extreta i permet tant la localització posterior com la seva còpia en el cos de text en què es faci servir.

La importància de l’atribució de l’autoria en text tecnològics o professionals rau en:

  • Possibilitat de contrastar les dades originals, eludint tergiversacions o ubicacions poc afortunades del text copiat.
  • Contribuir a la imatge d’autoritat de la marca pròpia davant els destinataris del text copiat, de manera que s’incrementi la credibilitat com a origen de les dades.
  • Fixar barreres d’accés al mercat o sector per als competidors.
  • Aconseguir una valoració com a autoritat de l’URL pròpia, per augmentar les possibilitats de posicionament natural del web original.
  • Controlar els textos vinculats a l’enllaç amb el web original, amb la finalitat de millorar el posicionament natural.
  • Definir davant els cercadors la situació del contingut original per evitar una penalització per contingut no exclusiu.