Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Protecció de marques comercials i competència deslleial per Internet”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Protecció de marques comercials i competència deslleial per Internet” de la secció Tendències

Protecció de marques comercials i competència deslleial per Internet

La competència deslleial elimina diferències qualitatives entre productes
La competència deslleial elimina diferències qualitatives entre productes

Una pràctica recomanable, quan s’ha dissenyat o redissenyat un website corporatiu, és el registre de les marques comercials davant Google, per a evitar que els nostres competidors en el sector puguin fer-les servir com a paraules clau i atraure als nostres clients.

Cada vegada resulta més freqüent que webmasters o assessors publicitaris o de tècniques SEO/SEM, en ocasions davant la ignorància dels seus propis clients, facin servir la marca de competidors en el mercat per a posicionar la seva publicitat, intentant robar els clients d’altres agents del sector.

Quan passa això, a un usuari de Google se li ensenya publicitat del competidor quan intenta localitzar una adreça URL.

Un exemple fictici: un usuari vol localitzar l’adreça web del fabricant de les cadires Chaschás introduint únicament la marca com a criteri de cerca a Google; aquest usuari trobarà la direcció de Chaschás, però també, en el primer lloc de la pàgina o en els laterals , l’anunci publicitari del seu màxim competidor, el fabricant de cadires Chischís.

En l’exemple, si l’usuari no activa l’enllaç a Chischís, la publicitat és gratuïta. I si, tot i això, no té clar què vol i fa clic en l’enllaç publicitari —més cridaner que la resta dels resultats—, Chischís li haurà robat un possible client a Chaschás per uns quants cèntims.

A aquesta situació s’ha pogut arribar perquè el webmaster de Chischís, en contractar la publicitat amb Google, ha registrat una sèrie de paraules clau —“cadires, butaques…”— que serveixen al mecanisme de Google per a ensenyar automàticament la seva publicitat quan algú cerca aquests termes. I, deliberadament, ha introduït com a paraula clau la marca del competidor —Chaschás—, en una evident maniobra de competència deslleial.

Com protegir la marca a Google
Google disposa d’una eina-formulari no molt publicitada que els usuaris poden utilitzar per registrar les seves marques comercials i evitar que es produeixi un ús abusiu i immoral de les mateixes per part de competidors o terceres persones malintencionades.

S’hauria d’implantar com un costum excel·lent el registre de les marques pròpies com més aviat millor, impedint que desaprensius puguin utilitzar-les. Abans de prendre la decisió, però, cal tenir en compte alguns aspectes d’interès:

  • Registre de marques amb errors ortogràfics: Caldria considerar la possibilitat —si Google ho permet—, d’enregistrar la marca també amb possibles faltes d’ortografia. Per exemple, amb i sense accents —Chaschás i Chaschas— i també possibles transcripcions fonètiques —Xasxás o Txastxas— per evitar que s’activi el resultat quan el cercador proposa “Volíeu dir…”. És probable que abans calgui el registre com a marca comercial legal d’aquestes variacions.
  • Prescindir del registre quan la marca conté un genèric: Si la marca és “Cadires Chaschás”, enregistrar-la és una pèrdua de temps, ja que els competidors sí que poden fer servir la paraula clau “cadires” per a la seva publicitat. En canvi sí que pot fer-se amb “Chaschás”. Igualment, si la marca s’ha convertit, per extensió, en denominació d’una gamma de productes —“Coca-Cola” per les begudes de cola—, també és una pèrdua de temps. I, encara més, quan la marca és un nom de persona o lloc —“Manolo’s” o “Guissona”—.
  • Definir qui la pot utilitzar: Es pot donar la circumstància que el propietari de la marca sigui un fabricant i majorista que té una xarxa de distribució comercial per arribar al consumidor. Vetar l’ús de la marca als distribuïdors comercials és més perjudicial que el benefici que es pot obtenir protegint-la. El formulari de Google permet autoritzar URLs que puguin fer servir la marca en la seva pròpia publicitat; però, presumiblement, resultarà difícil modificar en el futur aquestes autoritzacions, de manera que cal valorar la protecció detingudament.

Un cop definida la situació i adoptada una decisió sobre la protecció de la marca, el procés dura uns minuts. Interdixit inclou unes recomanacions sobre l’ús d’aquest sistema de protecció en qualsevol dels nous projectes.

Altres cercadors
Google és el principal proveïdor de publicitat en cercadors i, per tant, és el que pot fer un dany més gran a una marca desprotegida, de forma involuntària. Altres motors, com Yahoo-Overture o Live-MSN, ofereixen el contacte directe amb els seus agents comercials que han de rebre la queixa i indicar en cada cas com procedir per a retirar la marca pròpia en la publicitat del competidor deslleial.