Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Reducció de la pèrdua de temps per ús de Messenger a l’oficina”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Reducció de la pèrdua de temps per ús de Messenger a l’oficina” de la secció Tendències

Reducció de la pèrdua de temps per ús de Messenger a l’oficina

Logotips de Twitter i Laconi.ca
Logotips de Twitter i Laconi.ca

Els sistemes de missatgeria instantània en els llocs de treball són indispensables i, moltes vegades, ineludibles. Serveixen per a que els departaments de l’empresa/organització es puguin comunicar amb celeritat i, també, per mantenir vincles de resposta automàtica cap a l’exterior en els serveis d’atenció al client.

De fet, tots els sistemes operatius incorporen una aplicació client que permet emetre i rebre: Messenger (Windows), iChat (Apple) i aplicacions de Jabber en els sistemes Linux. La seva popularitat, precursora de les xarxes socials de l’actualitat, és tan gran, que la darrera versió de Messenger ofereix dos nivells d’accés: el privat i el corporatiu, per comunicar-se en l’interior de les xarxes de treball.

Ve a ser un reconeixement de què el mal ús d’aquestes eines de missatgeria instantània ocasiona pèrdues ingents d’hores de treball en converses privades dels empleats en el si de l’empresa i, òbviament, fora d’ella. Oferint dos estats de connexió, Microsoft planteja als administradors de sistemes l’oportunitat que alguns llocs de treball no disposin de permisos per a l’ús extern del Messenger privat.

Competidors recents i substitució de Messenger
La principal característica d’aquests canals de missatgeria instantània ha estat la manca de compatibilitat entre les xarxes, de manera que un usuari de Yahoo! Messenger no podia connectar amb un usuari de MSN —ara sí—, i tampoc amb usuaris de iChat i Jabber. Tot i això, aquests últims són més compatibles. Aquesta incompatibilitat tecnològica els ha privat de poder fer front als competidors recents: els sistemes de xat de Facebook o de GMail, per exemple, que, a poc a poc, conquereixen una més que respectable quota de mercat.

Són aquests sistemes més nous —a més del correu electrònic— els que dificultaran l’eradicació de comportaments viciats amb la missatgeria instantània existents entre els empleats de l’empresa o organització, tot i que el seu ús és més limitat, de moment.

Per plantejar una solució pràctica cal partir d’una idea fonamental: la comunicació entre llocs de treball/departaments és bàsica, i ha de mantenir-se.

Des d’aquesta perspectiva, la millor solució passa per la implantació d’un “twitter” a mida de l’organització, que comuniqui únicament entre els llocs de treball. La millor opció és la instal·lació a la intranet o als servidors propis de l’organització de programari open source del tipus Laconi.ca i l’eliminació o, si no és possible, el bloqueig dels ports de connexió dels programes de missatgeria existents. Hi ha una excepció: els llocs de treball que estan estretament vinculats a l’atenció del públic, l’assistència tècnica on line, i aquells que, per la seva vinculació amb altres empreses o organitzacions, requereixin contactar externament.

Laconi.ca és un servidor de “tweets” amb un funcionament semblant a Twitter, que s’implanta en els servidors interns de l’empresa i permet, amb una lleu modificació, que qualsevol client de Twitter pugui consultar únicament i exclusivament els missatges de Laconi.ca. Els principals avantatges són:

  • Cost zero: Únicament té costos tècnics d’instal·lació.
  • No convida al diàleg: L’usuari no està impel·lit a contestar de forma directa i immediata i iniciar una conversa. El missatge és ”lacònic”.
  • No requereix una presència activa: El receptor no ha de, necessàriament, estar disponible per rebre el missatge. Aquest s’emmagatzema en el servidor i la propera ocasió en que estigui connectat, el rebrà.
  • Experiència d’ús: El funcionament és similar al dels missatges SMS de telefonia mòbil. El que es vulgui dir, cal fer-ho en 140 caràcters, de manera que requereix un esforç de síntesi que suposa una barrera natural als missatges que no aportin informació útil.
  • No permet la transmissió d’arxius. Els tweets són breus missatges que poden incloure adreces de descàrrega d’imatges o d’altres arxius, però no els fitxers en si. S’elimina el tràfic de PPT, PPS, DOC, AVI, MOV, WMV, que no aporten res a l’organització.
  • No hi ha privacitat: És una eina proporcionada per l’empresa, allotjada en els seus servidors, i amb un registre a la base de dades de tots els missatges intercanviats, que és d’accés restringit a la pròpia empresa i als emissors/receptors de cada missatge via aplicatiu client. D’aquesta manera, qualsevol supervisor pot controlar els tipus de missatge que s’envien, cosa que implica una barrera natural per a un ús indiscriminat de l’eina.

En poques setmanes l’empresa haurà guanyat hores de feina efectives.