Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Retirada del logotip d’Iqua”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Retirada del logotip d’Iqua” de la secció Informació corporativa

Retirada del logotip d’Iqua

El logotip/botó d’Iqua que s’ensenyava en les pàgines d’inici d’Interdixit en cada idioma i en les pàgines d’accessibilitat ha estat finalment retirat, després de resoldre satisfactòriament una desagradable situació contractual provocada per la institució certificadora.

Després del reconeixement de la situació i restitució econòmica del perjudici causat en els darrers tres anys per part dels nous gestors d’Iqua, fusionada fa poc amb Confianza Online, Interdixit dóna per tancada qualsevol col·laboració amb la institució i no recomanarà a cap dels seus clients —amb l’excepció de possibles exigències de l’Administració— la contractació d’aquests certificats.

Iqua va néixer el 2003 com una institució certificadora de la qualitat del negoci a Internet, tal com es recull en el contracte d’adhesió adjunt. L’adhesió al codi ètic implicava:

  • Oferta de serveis dins de la legalitat.
  • Honradesa en el negoci
  • Responsabilitat sobre les informacions transmeses
  • Preservació de dades personals
  • No discriminació
  • Protecció de menors
  • No incitació a la violència o promoció de delictes
  • Secret de les comunicacions
  • Protecció del consumidor en el comerç electrònic
  • Respecte a drets intel·lectuals i industrials.

En definitiva, promovia la qualitat ètica en els negocis a Internet, independentment de plataformes, tècniques o sistemes que qualsevol operador en el mercat pogués fer servir. Per aquest motiu, Interdixit es va adherir el 22 d’abril de 2003 al codi; complint escrupolosament tots els apartats que se citen en el conveni. Per això, els serveis de Iqua van revisar el website i concedir el segell corresponent.

Posteriorment, però, Iqua va modificar el seu àmbit d’actuació incorporant unes exigències d’usabilitat i accessibilitat que, creiem, excedeixen tant la seva responsabilitat inicial com la seva pròpia capacitat de valoració. Aquestes exigències culminen amb una tarifa per la “renovació” el segell anual que s’estableix en el 2006.

Tant les qüestions d’accessibilitat com les d’usabilitat les certifiquen empreses especialitzades que fan una anàlisi manual i exhaustiva per a cadascun dels nivells dels estàndards tecnològics, com poden ser AccesOK —certificador d’Interdixit—, Technosite del grup ONCE, Aenor o Applus +.

Interdixit sol·licita la renovació fent el pagament corresponent i al cap d’algunes setmanes, se’ns indica que hem de fixar obligatòriament un enllaç a lectors de PDF, quan ja hi ha instruccions al respecte en la capa d’accessibilitat del lloc web.

La situació, a més, resultava paradoxal, ja que el web d’Iqua no era accessible (splashscreen en flash amb switch d’idiomes, scripts en pàgina, taules de disposició ...), per tant s’exigia i cobrava una cosa que la institució no complia.

Després de diverses discussions telefòniques amb tècnics de l’Iqua, es va exigir que el secretari general de l’organisme contactés amb Interdixit, a més de la devolució de la quantitat cobrada per un servei no prestat, sense que cap de les dues exigències fosin satisfetes fins avui.

Atès que el certificat estava pagat, Interdixit va mantenir el botó/link actiu al llarg de les remodelacions del lloc web en aquests anys, per mantenir viva la reclamació. Finalment, aquesta setmana, Iqua —reconvertida en Confianza Online— ha retornat la quantitat econòmica a Interdixit.

La recomanació d’Interdixit és fer serveis específics i professionals i, en moltes ocasions, gratuïts per alguns dels aspectes que cobreix ara la institució: adhesió als organismes arbitrals de consum de les comunitats autònomes (Junta Arbitral de Consum de Catalunya por ejemplo), certificats ètics sectorials (HON en el sector mèdic sanitari, per exemple) i empreses certificadores d’accessibilitat de solvència tècnica acreditada.