Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Spaachat seleccionada com a objecte d’estudi universitari als Estats Units”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Spaachat seleccionada com a objecte d’estudi universitari als Estats Units” de la secció Projectes en curs

Spaachat seleccionada com a objecte d’estudi universitari als Estats Units

La solució tecnològica spaachat.com desenvolupada per Interdixit com a eina de millora del posicionament de la marca Aquavia Spa, s’utilitza com exemple i model d’estudi en les assignatures de Comunicació Multimèdia i New Media que s’imparteixen en un centre universitari de Sant Francisco, als Estats Units. Contemplada com una solució amb èxit per a un problema molt complex per dispersió territorial i varietat lingüística, estudiants i professors del departament de Nous Mitjans analitzen la construcció tecnològica i l’aposta creativa aportada per Interdixit.

Els alumnes poden accedir a spaachat.com i altres adreces des de la intranet de la universitat Academy of Art de San Francisco. Tant per Internet com a l’aula, els estudiants debaten amb els seus professors diferents aspectes de l’aportació d’Interdixit, tant tecnològics com d’estratègia empresarial i comunicatius.

Des de la perspectiva tecnològica destaca una utilització d’HTML5 estandarditzada i prèvia a la publicació oficial d’aquest llenguatge, amb estils CSS3 altament compatibles, Ajax no obstrusiu i extens compliment dels requeriments de Google i altres cercadors, amb snippets programats amb Microdata i Microformats i amb sistemes d’alerta personalitzats sobre la plataforma Google Analytics, que proporcionen informació real del comportament dels usuaris dins la pàgina.

Estratègicament, spaachat.com destaca per dirigir-se a un públic finalista amb la presentació d’un únic article d’alta gamma profusament explicat, i enviant els usuaris, per informació tecnològica detallada o vídeos, a la web corporativa d’Aquavia Spa. Tot això, redundant en l’objectiu de traslladar visites de prescriptors i comercialitzadors de producte (dealers) cap l’ampli catàleg de la marca catalana.

També, des de la perspectiva d’elaboració del missatge comunicatiu, s’estudia la construcció gràfica, que, tot i el viu contrast apreciable, no s’allunya pas de la imatge corporativa de la marca i potencia la seva visibilitat i notorietat, diferenciant-se per elegància i estil dels webs de la competència. La solució final és una single-page animada amb smooth scroll.

Pàgina pont
Spaachat.com es va construir com pàgina pont i destinada al mercat francòfon, especialment el francès, amb una expiració preestablerta en un any. Arribada la data indicada, desapareixerà d’Internet i també dels cercadors, sense afectar en cap cas a la web corporativa de la marca. Després d’unes setmanes madurant en el seu segment a Internet, a l’octubre s’ha iniciat una campanya publicitària en cercadors orientada al mercat francès amb l’objectiu de saturar amb la doble resposta (spaachat.com i aquaviaspa.com) als possibles compradors de jacuzzis a França, Bèlgica i Suïssa, principalment. Aquesta campanya publicitària no tindrà, per tant, repercussions negatives a mitjà i llarg termini per al web corporatiu, el que suposava un dels objectius inicials.

El projecte d’Interdixit forma part d’una primera fase de la campanya i ha obtingut per si mateix un CTR (clic a spaachat.com per dirigir-se a aquaviaspa.com) del 13,80%, superant àmpliament les cotes establertes en el plantejament inicial del projecte.