Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“Test casolà de les necessitats de posicionament web”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “Test casolà de les necessitats de posicionament web” de la secció Posicionament web

Test casolà de les necessitats de posicionament web

El mètode més senzill per comprovar si un website està preparat per millorar el seu posicionament en cercadors és mirar com està construït el text. Si es disposa d’un navegador com Apple Safari, disponible tant per Windows com per a Mac, es poden desactivar amb facilitat els estils, imatges i javascript i es pot veure el text net de la pàgina.

Si el text no s’ensenya com si fos un document de text clàssic, hem localitzat el primer problema: no es tracta d’un lloc web semàntic; ergo, caldrà reprogramar, potser parcialment, perquè l’estructura sigui adequada i la forma del missatge sigui aplicada única i exclusivament per estils CSS.

El codi META no ho és tot, però quasi
El segon pas és la comprovació de la consistència del codi META de la pàgina. Tot el codi META, situat entre les etiquetes <HEAD> i </HEAD> defineix el contingut i format de la pàgina i dóna instruccions als navegadors. Es pot accedir veient el codi font de cada pàgina, i hauria d’ensenyar:

  • Lang: Defineix l’idioma de la pàgina i es troba dintre de l’etiqueta Doctype. “ES” per espanyol; “CA” per català; “EN" per anglès…
  • Title: exclusiu de cada pàgina, d’unes 10 paraules i que contingui la paraula clau principal.
  • Keywords: Llista de les paraules clau de la pàgina i del website, només compten les 25 primeres per als crawlers. La resta poden ser útils per antics directoris.
  • Descripció: Exclusiva, concisa i explicativa del contingut de la pàgina, amb la/es paraula/es clau. Unes dues línies i mitja de longitud.
  • JavaScript i Style: Només hi haurien d’existir enllaços a arxius externs, sense codi.

Potser caldria, també, comprovar que totes les imatges disposen d’un text alternatiu explicatiu i que no existeix cap enllaç trencat a tot el lloc web.

Després de fer aquestes petites comprovacions es pot apreciar si existeixen problemes d’abast que determinin una acció SEO (Search Engine Optimization) immediata o SEM (Search Engine Marketing, per realitzar petits retocs i ajustaments i promocionar el lloc web) que haurà de portar a terme un professional.