Sí. Fem servir un parell de cookies, i una ni tan sols és nostra. N’haurà d’acceptar-les per estalviar-se aquest missatge que ensenyem per imperatiu legal

“WPO, nou servei d’Interdixit per assegurar la navegació veloç per Internet”, notícia a Interdixit

Disseny + Desenvolupament. Multimèdia. Web. Comunicació. Grafisme. Art

Notícia: “WPO, nou servei d’Interdixit per assegurar la navegació veloç per Internet” de la secció Informació corporativa

WPO, nou servei d’Interdixit per assegurar la navegació veloç per Internet

Equació de càlcul de la velocitat a Internet
Equació de càlcul de la velocitat a Internet

El nou repte per a les pàgines web és aconseguir que aquestes es carreguin amb la màxima velocitat en qualsevol tipus de dispositiu. Només així s’evita que molts usuaris les abandonin sense accedir al seu contingut i, moltes vegades, sense comprar allò que desitjaven. Interdixit fa front a aquest nou repte amb un nou servei de consultoria Web Performance Optimization (WPO), per oferir diagnòstic i valoració de la situació actual de portals i pàgines web, propostes raonables de modificació i, en una segona fase opcional, la implementació d’aquestes solucions.

La importància de la càrrega ràpida d’una pàgina web és vital. Segons dades facilitades per les grans empreses d’Internet basant-se en les seves pròpies estadístiques, un augment del temps de càrrega d’uns milisegons implica perdre milers de visitants que accedeixen al contingut.

Algunes de les dades fetes públiques són reveladores:

 • Google: Un increment de 0,4 segons de càrrega, suposa un descens del 0,59% de les cerques. Si l’increment és de 0,5 segons, el descens és del 25%.
 • Yahoo!: Per a un augment de la càrrega de 0,4 segons, la caiguda del trànsit estimada supera el 5%.
 • Facebook: Una lentitud d’un segon causa una caiguda d’usuaris actius d’un 6%.
 • Bing: Un augment del temps de càrrega d’un segon implica una caiguda del 2,8% dels ingressos.
 • Mozilla: Els creadors de Firefox van fer la prova a la seva pàgina de descàrregues, augmentant la rapidesa de la mateixa en 2,2 segons i obtenint-ne un increment d’accessos als arxius del 15,4%.
 • Hotmail: Els gestors del sistema de correu electrònic de Microsoft calculen que un retard de 6 segons a la càrrega de la pàgina implica perdre 40 milions d’impressions publicitàries al mes, deixant d’ingressar 6 milions de dòlars l’any.
 • Amazon: El càlcul de la gran botiga d’Internet reflecteix que un retard de 0,1 segons li suposa una pèrdua d’un 1% dels ingressos.

A més, la velocitat de càrrega és un factor destacat pels cercadors per posicionament.

Amb dades d’Akamai, sistema de servidors en mirall per a grans volums de dades que fan servir les grans companyies (Apple, El País) en els seus portals, el comportament dels visitants de les pàgines web es reflecteix en els següents percentatges:

 • El 47% dels usuaris esperen que carregui la pàgina en menys de 2 segons.
 • El 40% dels usuaris abandona la pàgina si no ha carregat en 3 segons.
 • El 52% dels compradors en línia manifesten que seran fidels a la marca/botiga si la càrrega es produeix ràpidament
 • El 14% dels compradors en línia van canviar de botiga per adquirir els seus productes si la seva primera opció carregava lentament.
 • El 23% dels compradors en línia van desistir de la compra si la pàgina carregava lentament. No van comprar mai en línia els productes que volien.
 • El 64% dels compradors insatisfets per la velocitat d’una botiga en línia van afirmar que no la visitaran mai més.

Les conclusions d’Akamai són rellevants: la lentitud en la càrrega d’una pàgina, encara que sembli molt reduïda, sempre té una valoració econòmica negativa per a l’empresa/institució que explota la pàgina web.

Nivells d’intervenció
El nou servei d’Interdixit es divideix en dues fases. En la primera es fa un diagnòstic complet de la pàgina web des d’una perspectiva dels objectius i realitzacions que li són requerides. És a dir, es parteix de la pàgina on el client/usuari ha de realitzar l’acció —comprar un producte o accedir a una informació determinada— i s’analitzen les rutes possibles de navegació en direcció contrària a la seguida pel visitant. En tots els casos es fan mesuraments i anàlisis estructurals de la pàgina que serviran per proposar accions de millora posterior.

Partint de que a Internet la velocitat màxima és la del dispositiu més lent, els nivells d’estudi abasten la infraestructura tecnològica (servidors i connectivitat general dels recursos), estructura de la pàgina (disseminació d’arxius, saturació d’enllaços, ús de catxés, temporització de càrregues), sistemes de producció (tipus de CMS, operativa de càrrega/actualització, temporalitat de vendes) i estadístiques per sistemes d’accés (PC, telèfons mòbils, tablets ...).

Tot i que es pot intervenir en tots aquests camps, no sempre serà convenient, ja que podria causar costos innecessaris posteriors, afectar de forma directa als processos productius d’actualització de la pàgina, alterar el CMS en ús o dependre d’actuacions que el servidor actual no és capaç de portar a terme.

L’informe d’Interdixit es posa a la pell del client i valora adequadament cada un dels aspectes per proposar una sèrie d’actuacions que els programadors del client o, en una segona fase opcional, Interdixit poden realitzar.